זכוכית מחוסמת

פתרונות-שבר ספונטני בזכוכית מחוסמת

פתרונות-שבר ספונטני בזכוכית מחוסמת

  פתרון שבר ספונטני שבר ספונטני – התופעה בעת שבר